شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

وکيل

+ بارالها! به اباالفضل جوان، يار حسين به دل سوخته جمله انصار حسين که نمودند همه جان خود، ايثار حسين شيعيان را همه کن پيرو افکار حسين
*صديق*
انشاءالله
تسبیح دیجیتال
وکيل
رتبه 0
0 برگزیده
1333 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وکيل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top