شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

وکيل

وکيل
و من را جسارتي ده که جز از تو از کس ديگري ترسي در وجودم نباشد؛ پروردگارا به من ذکاوتي بخش تا از هيچ انديشه سالمي براي احقاق حقوق موکلم و مردم کوتاهي نکنم و در حقش رعايت کنم آن چه را که بر خانواده ام رعايت مي کنم؛ بصيرتم را به حقوق مردم، و معرفتم را به علم و فضل آنان زياد کن تا وکيل به واسطه موکل و موکل به واسطه وکيل سعادتمند دنيا و آخرت شود. (آمين)
.:آيينه:.
آمين يا رب العالمين...
mp3 player شوکر
وکيل
رتبه 0
0 برگزیده
1333 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وکيل عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top